Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Κατάθεση ψυχής [κείμενο]
Κατάθεση ψυχῆς
Εἰσαγωγικά

      Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καταγράφω ἕνα πάρα πολύ μικρό βιωματικό μου χρονικό διάστημα τῆς ζωῆς μου πού ἐπιγράφεται «κατάθεση ψυχῆς». Πῶς πραγματικά βίωσα τό χρονικό αὐτό διάστημα ἀπό τίς ἀρχές Ὀκτωβρίου μέχρι καί τήν 20 Νοεμβρίου τοῦ 2015 καί κατά τίς ὦρες αὐτές σημειώνονται οἱ πόλεμοι, οἱ πτώσεις, οἱ ἀγῶνες μου, οἱ σκέψεις μου, ὡς σχόλια, πού εἶχα κατά τίς ὦρες αὐτές. Ὁ σκοπός μου εἶναι νά μοιρασθῶ μαζί σας αὐτή τήν κατάθεση ψυχῆς. Προσφέρονται τρόποι πού ὁ καθένας μας ἄν θελήση μπορῆ νά βοηθηθῆ, πρός δόξαν Θεοῦ, στόν πνευματικό του ἀγώνα.
      Γιά λόγους προσωπικούς δέν ἀναφέρω τό ὄνομά μου, (γιά ἐπικοινωνία τό τηλέφωνό μου εἶναι: 6979343747). Τήν κατάσταση ὅλοι μας τήν περνοῦμε, ἤ θά τήν περάσουμε. Πρόκειται γιά τόν πόλεμο τῶν δαιμόνων διά τῶν λογισμῶν, καί τῆς λύπης. Μελετώντας τά πραγματικά αὐτά γεγονότα αὐτά, μέ πολλή προσοχή, εἶναι σίγουρο ὅτι κάποια μηνύματα θά περάσουν καί στήν δική σας ψυχή.

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016

Φώτης Κόντογλου - Ὁ δρόμος τῆς εὐτυχίας


Ἀπὸ τὴν Συλλογή: Μυστικὰ ἄνθη
Ὁ ἄνθρωπος εἶναι σὲ ὅλα ἀχόρταγος. Θέλει νὰ ἀπολαύσει πολλά, χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ τὰ προφτάσει ὅλα. Καὶ γι᾿ αὐτὸ βασανίζεται. Ὅποιος ὅμως,